Uw zoekresultaten

Algemene voorwaarden

Boekweit | Olie Makelaars/Taxateurs
Veemarkt 32
1621 JC HOORN NH
Telefoon: 0229 – 244 234
Mail: nieuwbouw@boekweitolie.nl

Privacyverklaring

Platform nieuwbouwregiohoorn.nl is een initiatief van Boekweit | Olie Makelaars/ Taxateurs, gevestigd aan de Veemarkt 32 – 1621 JC te Hoorn NH. Het platform bestaat uit een regiowebsite nieuwbouwregiohoorn.nl en bijbehorende sociale mediakanalen. Deze privacyverklaring betreft de website nieuwbouwregiohoorn.nl. Op alle overige kanalen worden uw gegevens (volgen/ likes) niet verwerkt, buiten de gebruikelijke voorzieningen van deze kanalen.

Boekweit | Olie Makelaars/ Taxateurs, hierna te noemen ‘nieuwbouwregiohoorn.nl’ verwerkt uw persoonsgegevens eenmalig automatisch nadat u deze via nieuwbouw@boekweitolie heeft verstrekt. Daarmee heeft u aangegeven tot nader order op de hoogte te willen worden gehouden van nieuwbouwontwikkelingen in de regio Hoorn. Met ingang van 19 juli 2018 geschiedt dat via onze website nieuwbouwregiohoorn.nl. Uw globale persoonsgegevens zijn hierin opgenomen. Door aanvulling van uw woonwensenformulier verklaart u nogmaals akkoord te gaan met de informatieverstrekking en gegevensverwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een mail te sturen naar nieuwbouw@boekweitolie.nl of u af te melden via de daarvoor bestemde button onderaan elke nieuwsbrief.

Nieuwe aanmeldingen via nieuwbouwregiohoorn.nl verklaren, met de invulling van het woonwensenformulier, bekend en akkoord te zijn met de privacyverklaring omtrent gegevensverwerking.

Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– e-mailadres;
– persoonsgegevens ten aanzien van uzelf (leeftijd, gezinssamenstelling et cetera)
– persoonsgegevens ten aanzien van uw huidige woonomstandigheden (koop- of huurwoning et cetera)
– persoonsgegevens ten aanzien van uw woonwensen (type, budget, aantal slaapkamers et cetera);
– surf- en klikgedrag op nieuwbouwregiohoorn.nl alsmede gebruikte browser en type apparaat (desktop, tablet, mobiel).

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Website nieuwbouwregiohoorn.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– u op de hoogte te houden van regionale nieuwbouwontwikkelingen;
– u de mogelijkheid te bieden een gepersonaliseerd account aan te maken;
– u de mogelijkheid te bieden om projecten en woningen als favoriet aan te merken;
– verzending van een periodieke nieuwsbrief omtrent nieuwbouwontwikkelingen en aanverwante onderwerpen in de regio Hoorn;
– u gericht te kunnen informeren inzake nieuwbouwplannen en aanverwante onderwerpen binnen uw aangegeven woonwensen, telefonisch danwel per mail;
– data-analyse van surf- en klikgedragingen op nieuwbouwregiohoorn.nl teneinde de website te kunnen verbeteren, na anonimisering van de persoonsgegevens;
– data-analyse teneinde de ontwikkelende markt beter te kunnen adviseren omtrent toekomstige ontwikkelingen, na anonimisering van de persoonsgegevens.

Nieuwbouwregiohoorn.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en u niet aangeeft deze niet meer te willen ontvangen via de afmeldknop onderaan elke nieuwsbrief van nieuwbouwregiohoorn.nl, met een mail aan nieuwbouw@boekweitolie.nl of telefonisch: 0229 244 234.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuwbouwregiohoorn.nl verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Nieuwbouwregiohoorn.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarbij maken wij ook gebruik van analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar nieuwbouw@boekweitolie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Nieuwbouwregiohoorn.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Nieuwbouwregiohoorn.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Nieuwbouwregiohoorn.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze nieuwbouwafdeling of via nieuwbouw@boekweitolie.nl.

Vergelijk projecten